Skip to main content

Zangers musicalkoor

Zonder zangers geen musical natuurlijk, en die hebben we genoeg in Rottevalle gelukkig.
We hebben een musicalkoor kunnen vormen van 35 zangers die allemaal enthousiast meezingen.

Naast het zo mooi mogelijk te laten klinken proberen we ook zoveel mogelijk van de emotie van het verhaal in ons zingen te laten doorklinken.

 •      Sopraan
  Adry Bosma
  Anne-Femke Bosma
  Anneke Bargerbos
  Anny Herder
  Gesiena Rypkema
  Hilda Sikma
  Jitske van der Iest
  Klasiena Bargerbos
  Lydia de Vries
  Marieke Doetjes
  Neeltsje van der Veen
  Sietske van der Meulen
  Sjoerdje Keegstra
  Welmoed Ybema

 •      Alt
  Andrea Reitsema
  Aukje Kootstra
  Bouwien Dijkstra
  Ducky Visser
  Johanna Koning
  Hanneke Bosma
  Lisa van der Molen
  Marianne Kocken
  Nanneke Kootstra
  Sietske Rijpkema

 •      Tenor
  Jan de Roo
  Jouke de Vries
  Oene van der Iest
  Peter Bosma
  Wieger Schra

 •      Bas
  Albert Bosma
  Bauke Benedictus
  Fokke Bosma
  Lia Hylkema
  Remkes Roorda
  Tseard van der Meulen