Skip to main content

Aanloop naar de musical

Dit is niet de eerste musical die we organiseren en de eerdere musicals waren zeer succesvol en werden met veel plezier gemaakt. De ontmoeting van mensen uit het dorp en het verbindende gevoel om samen als gemeenschap iets moois neer zetten is steeds het uitgangspunt geweest.

Veel mensen in het dorp willen wel meedoen in een musical maar er moet een clubje het initiatief nemen. In februari kwamen Nanda van der Veen, Riena Bruinsma, Wieger Schra en Albert Bosma samen om een aanzet te geven. Na verschillende mogelijkheden te hebben overwogen besloten we in juli om de musical Gabriëlla op te gaan voeren met André van der Bijl als regisseur en Hans Jonker als muzikaal leider.

In het najaar 2022 werden de uitvoeringsdata bepaald, de Kerk gereserveerd en Dorgelo voor licht en geluid vastgelegd. We maakten een draaiboek voor de voorbereidingen tot de eerste repetities en de uitvoeringen.

Op 11 februari 2023 hebben we de film ‘As it is in Heaven’ vertoont.
Hier was grote belangstelling voor en die avond hebben zich gelijk al 36 mensen aangemeld om mee te doen. Dit aantal groeide gestaag door zodat we in juli de rollen konden verdelen en we een royaal koor en combo hadden.

Met de start van de repetities werd ook de druk op de organisatie groter en omdat de initiatief nemers ook spelers en zangers zijn geworden hebben we Joke van der Zwaag bereid gevonden om als projectleider de organisatie te versterken.

In september 2023 starten de repetities en werden de rollen en teksten veelal in verschillende ruimten gerepeteerd. In december staan de verschillende onderdelen goed in de grondverf en vanaf januari wordt het geheel steeds meer samengevoegd in doorlooprepetities.